De Oude Socialisten vormen een eigen platform voor de PvdA-leden die wegens pensioen niet meer deelnemen aan het arbeidzame leven, maar wel op veel maatschappelijke terreinen nog actief en belangstellend zijn. De Oude Socialisten bezien de maatschappelijke ontwikkelingen vanuit de invalshoek van ouderen, en willen een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat. De Oude Socialisten zien daarbij vooruit, maar kunnen meer dan jongere leden ervaringen uit het verleden inbrengen.

 

Het waarom van de Oude Socialisten

Het manifest van de Oude Socialisten

Discussienota's AOW & Solidariteit en Zorg

De Afdeling Leiden

 

Oude Socalisten bij u in de afdeling?

Wilt u de Oude Socialisten bij u in de afdeling oprichten, neem dan contact op met woordvoerders Hans van Dam (h.v.dam@hccnet.nl) of Ton Kohlbeck (ton@kohlbeck.nl).